תקנון

כללי

1. לקוח/ה שביצע/ה רכישה / הזמנה בעקבות המידע שמפורסם באתר או השתמש/ה באתר מסכימ/ה עם תקנון זה, לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לה/לו או למי מטעמם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

2. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

3. האתר עושה ככל שביכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והאתר לא ישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

4. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע”מ ודמי משלוח.

5. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויבו הלקוח/ה לפי המחירים המעודכנים.

6. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

7. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

8. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוחה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

9. ניתן להסיר את ההרשמה מרשימת התפוצה במייל באמצעות הקלה על הלינק להסרה המופיע בכל מייל שנשלח כפרסומת.

10. משרדי ההנהלה נמצאים בכתובת: אזור תעשיה עמנואל .

שירות לקוחות

1. לכל שאלה או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של האתר במייל sleep.house.sales@gmail.com  או בטלפון 073-7758586

2. שירות הלקוחות הטלפוני של האתר זמין בטלפון בימי א'-ה' בין השעות 9:00 – 17:00.


ביצוע הזמנות


1. על הלקוח/ה יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים כפי שיבקש נציג המכירות. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. יש להקפיד למסור פרטים מדויקים ועדכניים.

2. עם ביצוע ההזמנה ע"י הלקוח/ה, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוחה באמצעות דואר אלקטרוני שהעסקה אכן אושרה.

3. פרטי ההזמנה כפי שהזינה הלקוחה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי העסק יהוו ראייה לנכונות דרך הפעולה.

4. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, תקבל הלקוחה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר.

5. יודגש כי האתר יהיה זכאי שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי כמו במקרים בהם יש מחדל העלול לפגוע באתר או בעובדי האתר, או במידה ויש חשד לעבירה על חוק מדינת ישראל.

6. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

7. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח/ה לשם השלמת העסקה או ביטולה.

8. אם תבחר/י לשלם באמצעות חשבון פייפאל תתבקשי להזין את פרטי חשבונך הקיים באתר פייפאל או תוכל/י לבחור לפתוח חשבון פייפאל במהירות. לתשומת ליבך, אם החלטת לשלם באמצעות חשבון פייפאל, האתר יוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר


13 במידה ולקוח/ה קיבלו פריט פגום או פריט שלא תואם את התיאור הפריט או המידה, האתר ידאג לאסוף את המוצר בחזרה באופן עצמאי.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.

החזרת מוצר מתאפשרת בטווח של 14 יום מיום קבלת המוצר בכפוף להוראות החוק להגנת הצרכן

לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש ( יוצאי דופן מוצרים הנמכרים עם ימי התנסות ואפשרות להחזרה)

לא ניתן להחזיר מוצר אשר הורכב בבית הלקוח

יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית.

6. הזיכוי יתבצע לאחר החזרת המוצר בטווח שלא יעלה על 7 ימי עסקים מיום החזרתו אלינו.

7. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

8. מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

9. לא ניתן לזכות כרטיסי דירקט ולכן בעלי כרטיסי דירקט זכאים לקבלת זיכוי לשימוש באתר בלבד.

10. לא ניתן לזכות כרטיסי אשראי נטענים אשר הונפקו בדואר ישראל ולכן בעלי כרטיס נטען זכאים לקבלת זיכוי לשימוש באתר בלבד.

11. הטיפול בהחזרת המוצרים יהיה עד 10 ימי עסקים מיום קבלת המוצר במשרדי סליפהאוס.

שמירה על סודיות

1. האתר אינו שומר מספרי כרטיסי אשראי ובמידה ויהיה צורך בזיכוי כספי תצטרך הלקוח/ה לספק שוב את פרטי האשראי.

2. האתר משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו.

3. האתר שומר את המידע הבסיסי של פרטי הלקוח, דרכי התקשרות, והיסטוריית הזמנות. שמירת מידע זה הינו לצורך שירות ללקוחת לאותו לקוח בלבד, ולא משמש לצרכים אחרים.

4. האתר לא יעביר כל מידע לקוחות לאף גורם צד ג'.

5. ניתן למחוק את כל המידע או היסטוריית ההזמנות ביצירת קשר עם שירות הלקוחות של האתר.

זמן אספקת מוצרים

1. האתר מתחייב למסור למזמינ/ה את המוצרים עד 14 ימי עסקים מיום קבלת אישור חברת האשראי על אישור העסקה.

אחריות האתר

1. האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרום למשתמש/ת ו/או לגולש/ת ו/או למזמינ/ה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

2. בכל מקרה לא ישא האתר באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

3. האתר אינו אחראי לשימוש שיעשו הלקוח/ה ו/או המזמינ/ה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או האתר.

4. במידות המזרן קיימת אפשרות לסטייה של עד 2 ס״מ.

5. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח/ה סבורים כי המוצרים שרכשו באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הם מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 073-7758586, והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

30 ימי ניסיון

1. המבצע של 30 ימי ניסיון חינם הוא בכפוף לרכישת מזרן סליפהאוס.

2. ניסיון במזרן סליפהאוס יהיה כרוך בתשלום דמי הובלה באספקה ובהחזרה.

3. יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית ללא שום פגם, קרע, כתמים ולכלוך.

4. הזיכוי יתבצע לאחר החזרת המוצר בטווח שלא יעלה על 10 ימי עסקים מיום החזרתו אלינו.

5. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

logo בניית אתרים